TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

The basics:

Your first website

Với việc cài đặt MS Visual Studio, chúng ta đã sẵn sàng để tạo ra website bằng ASP.NET. Trong VS, điều này vô cùng dễ dàng. Lựa chọn "File" -> "New Web Site". Bạn sẽ thấy cửa sổ này hiện ra:

Bạn cần chọn mục "ASP.NET Web Site", nếu mục này chưa được lựa chọn. Bạn nên đặt tên cho trang web mới của bạn nữa. Bạn làm điều này bằng việc gõ tên ở mục "Location:". Mục này đã được điền vào cho bạn, với phần cuối cùng sẽ giống như là "Website1". Bạn có thể lựa chọn để chấp nhận cái tên này, cũng như nơi đặt dự án, hoặc bạn có thể đặt một cái tên mới, như tôi đã làm. Tôi đã tạo một thư mục, "My Websites", và trong thư mục này, tôi đã tạo một dự án mới tên là "FirstWebSite". Lúc này, điều này nghe có vẻ không quan trọng gì, nhưng sau này bạn có thể mong ước sẽ thu thập tất cả dự án của mình vào những thư mục cụ thể hơn.

Bài hướng dẫn này sẽ tập trung vào ngôn ngữ C#. Một lần nữa, bạn không cần hiểu biết về C#, vì vậy, nếu bạn đã biết một ngôn ngữ .NET khác, bạn sẽ học cả C# trong các bài hướng dẫn tại đây luôn. Lựa chọn C# ở mục "Language". Cuối cùng, nhấn chọn "OK" để tạo một website mới.

VS sẽ tạo một trang web rất cơ bản cho bạn, chứa chỉ gồm một file "Default.aspx" ( và file đồng hành cùng nó, "Default.aspx.cs" ) và một thư mục "App_Data". Tôi sẽ giải thích điều này sau, nhưng bây giờ, hãy chấp nhận rằng những file nằm ở đó. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng Default.aspx cho ví dụ đầu tiên này. Đi đến bài học tiếp theo, hãy bắt đầu ví dụ "Hello, world!" quen thuộc.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!