TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

The basics:

Getting started

Để phát triển một website với nền tảng ASP.NET Web Form, bạn thực ra chỉ cần nền tảng .NET (khuyến khích bản mới nhất) và một công cụ soạn thảo cơ bản, ví dụ như Notepad hoặc bất cứ công cụ nào bạn thích. Bạn có thể viết code của bạn bằng công cụ soạn thảo và sửa dụng trình biên dịch bằng dòng lệnh trong nền tảng .NET để biên dịch code của bạn. Một vài người thích cách làm "quay về cơ bản" này, nhưng tôi tin rằng, ASP.NET sẽ được lập trình tốt nhất với một IDE tốt.

Môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment)

IDE là viết tắt của Integrated Development Environment ( môi trường phát triển tích hợp ) và thường được kết hợp với một trình soạn thảo, một vài công cụ quản lý dự án, tích hợp với một hoặc một vài trình biên dịch, và nhiều thứ khác nữa. Trong những bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng IDE Visual Studio Community từ Microsoft - nó miễn phí, cài đặt nhanh chóng và dễ dàng sử dụng! Bạn có thể sử dụng một IDE từ nhà phát hành khác, hoặc một trình soạn thảo đơn giản cũng được, và bạn vẫn có thể theo sát phần lớn các bài hướng dẫn ở đây, nhưng bạn sẽ thu nhận được nhiều nhất bằng việc sử dụng Visual Studio Community. Sử dụng một IDE tốt sẽ làm mọi thứ nhanh hơn trên chặng đường dài.

Download Visual Studio Community

Vậy hãy bắt đầu bài hướng dẫn này bằng việc tải Visual Studio Community từ visualstudio.com. Đây là đường dẫn trực tiếp tới trang tải phần mềm:

https://www.visualstudio.com/downloads/

Ngay khi bạn tải và cài đặt xong, bạn đã sẵn sàng để tiếp tục với bài học tiếp theo, nơi bạn sẽ tạo ra website ASP.NET đầu tiên của mình!

Ban không sử dụng Windows?

Đừng lo lắng, có một phiên bản cho macOS - bạn cứ theo đường dẫn ở trên và hãy lựa chọn phiên bản Visual Studio Community cho macOS!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!