TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~98% done).

The basics:

Introduction

Chào mừng bạn tới hướng dẫn nhập môn ASP.NET. Theo như Microsoft, "ASP.NET là một công nghệ dành cho việc xây dựng những ứng dụng mạng động và mạnh mẽ, và nó là một phần của .NET framework". Những bài nhập môn tại đây sẽ dạy cho bạn học ASP.NET từ sơ khai nhất, và không cần bất cứ kiến thức nào về các đoạn mã phía máy chủ (server). Nếu bạn biết cơ bản về HTMLCSS cũng sẽ rất tốt. Làm việc với Classic ASP hay PHP sẽ không giúp bạn có nhiều lợi thế, vì ASP.NET là một cách xây dựng web hoàn toàn mới.

.NET độc lập về ngôn ngữ, nghĩa là bạn có thể sử dụng bất cứ ngôn ngữ hỗ trợ .NET nào để tạo một ứng dụng .NET. Những ngôn ngữ phổ biến nhất cho việc viết ứng dụng ASP.NET là C# và VB.NET. Trong khi VB.NET trực tiếp dựa trên VB (Visual Basic), C# lại được giới thiệu cùng với .NET framework, vì vậy bạn có thể nói đó là một ngôn ngữ mới. Có người gọi C# là "ngôn ngữ của .NET", nhưng theo như Microsoft, dù bạn dùng C# hay VB.NET cũng không có gì khác biệt. Hai ngôn ngữ không quá khác biệt, và nếu bạn đã thành thạo một cái, việc học cái còn lại cũng không có vấn đề gì to tát cả. Trong những bài học ở đây, chúng ta sẽ sử dụng C#.

Một trong những khác biệt chính giữa ASP.NET và Classic ASP/PHP là ASP.NET được biên dịch, trong khi Classic ASP thì luôn luôn thông dịch. PHP có thể được biên dịch khi sử dụng các sản phẩm thương mại, nhưng thường thì nó cũng được thông dịch là chủ yếu.

Ngay từ phiên bản đầu tiên của ASP.NET, framework này đã tiến hóa theo rất nhiều cách và có nhiều công cụ cho những nhà phát triển như bạn. Chúng ta sẽ cùng bàn về điều này ở bài học tiếp theo, trước khi thực sự bắt tay vào tạo ra trang web ASP.NET đầu tiên trong đời.

ASP.NET - Web Forms or MVC?

Khi ASP.NET được phát hành lần đầu tiên, chỉ có một cách để thực hiện công việc. Sau đó, khi được tạo cảm hứng từ các nền tảng phát triển khác như Ruby on Rail, Microsoft đã thêm vào khả năng để sử dụng MVC (Model-View-Controller) để tiếp cận cho các trang web ASP.NET của bạn. Với hành động đó, ASP.NET về cơ bạn được chia ra làm ASP.NET Web Form (hướng tiếp cận ban đầu) và ASP.NET MVC. Chúng chia sẻ rất nhiều tính năng, nhờ có nền tảng .NET, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt về việc cách chúng hoàn thành công việc, từ những nhiệm vụ cơ bản nhất.

Những bài hướng dẫn trong đây sẽ tập trung vào Web Form của ASP.NET.

IDE hay là editor ?

Bài hướng dẫn trong này sẽ sử dụng phiên bản IDE miễn phí Visual Studio Community từ Microsoft. Bất chấp mọi người nghĩ ra sao, ASP.NET có thể được sử dụng mà không cần IDE. Hoàn toàn là khả thi nếu bạn viết ASP.NET bằng Notepad, sử dụng các dòng lệnh biên dịch từ nền tảng .NET. Vài người sẽ thích cách làm việc "quay về với cơ bản" này, nhưng tôi tien rằng ASP.NET sẽ được lập trình tốt nhất khi sử dụng một IDE tốt. Bạn có thể sử dụng IDE từ những nhà phát hành khác, và bạn vẫn có thể tiếp tục làm theo các bài hướng dẫn trong này. Chúng tôi sẽ sử dụng Visual Studio Community vì nó miễn phía, cài đặt nhanh chóng và dễ dàng sử dụng. Bên cạnh đó, sử dụng một IDE tốt sẽ làm mọi việc nhanh hơn khi đi đường dài.

Tải về Visual Studio Community

Để bắt đầu với hướng dẫn này, hãy tải về Visual Studio Community từ visualstudio.com. Đây là link tới trang download:

https://www.visualstudio.com/downloads/

Ngay sau khi bạn tải về và cài đặt, bạn đã chuẩn bị để sang bài viết tiếp theo, nơi mà chúng ta sẽ tạo cho bạn trang web ASP.NET đầu tiên.

Bạn không sử dụng windows ?

Đừng lo lắng, có một phiên bản dàng cho MacOS - chỉ cần bạn theo đường link trên và đảm bảo rằng chọn đúng phiên bản của Visual Studio Community dành cho MacOS!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!