TOC

This article is currently in the process of being translated into Dutch (~98% done).

The basics:

ASP.NET - Web Forms, MVC, Core?

Web Forms of MVC?

Wanneer ASP.NET uitkwam, was er maar één manier om dingen te doen. Later werd Microsoft geïnspireerd door Frameworks zoals Ruby on Rails en voegde de mogelijkheid toe om een MVC te gebruiken (Model-View-Controller) voor je ASP.NET websites. Daardoor werd ASP.NET verdeeld in ASP.NET Web Forms (de originele aanpak) en ASP.NET MVC. Deze twee delen heel wat functionaliteit, dankzij het .NET Framework, maar er zijn verschillen in ze de meest eenvoudige taken aanpakken.

In deze tutorial focussen we op het Web Forms gedeelte van ASP.NET, maar voel je vrij om andere opties te onderzoeken - ASP.NET is een veelzijdig platform en kan op verschillende manieren gebruikt worden, afhankelijk van je noden en voorkeuren.

ASP.NET Core of Framework?

Je hoort deze dagen waarschijnlijk veel over de Core versie van .NET framework, en terecht! De Core versie markeert een grote verandering in het .NET framework, waar het gaat van een (bijna) exclusief Windows gebeuren naar een multi-platform framework voor Windows, macOs en verschillende Linux distributies.

Voor jou als ASP.NET developer is dit belangrijk, vermits het het makkelijker maakt om je ASP.NET websites te hosten op andere platforms dan een Windows Server, bijvoorbeeld op een Linux server. Alhoewel, zoals hierboven al gezegd focust deze tutorial op hetWeb Forms gedeelte van ASP.NET en, wanneer dit artikel geschreven is, heeft Microsoft geen plannen om dit deel van ASP.NET naar de Core versie te brengen. Dit betekent dat, als je ASP.NET Web Forms websites wil maken zoals je kan leren in deze tutorial, je de normale (niet-Core) versie van het .NET framework zal moeten gebruiken en je waarschijnlijk je website zal hosten op een Windows Server. Voor vele mensen is dit geen probleem, maar je dient hiervan wel bewust te zijn.

Samenvatting

In deze tutorial maken we websites met ASP.NET Web Forms met het normale .NET framework. Lees verder om te starten!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!