TOC

This article is currently in the process of being translated into Swedish (~44% done).

The basics:

Introduction

Välkommen till denna ASP.NET handledning. Enligt Microsoft, "ASP.NET är en teknologi för utveckling av kraftfulla, dynamiska webbapplikationer och är en del av .NET ramverket". Denna handledning kommer lära dig ASP.NET från grunden, och ingen kunskap kring serverskript är nödvändig. Grundläggande HTML och CSS kunskap är fördelaktig. Att ha arbetet med Klassisk ASP eller PHP kommer inte ge dig någon fördel, eftersom ASP.NET är ett helt nytt sätt att göra saker på.

.NET är språk oberoende, vilket menas med att du kan använda vilket .NET stödjande språk för att skapa .NET applikationer. Det vanligaste språket för att skriva ASP.NET applikationer är C# och VB.NET. Medans VB.NET är baserat på VB (Visual Basic), så var C# introducerat tillsammans med .NET ramverket och är därför ett ganska nytt språk. Vissa kallar C# ".NET Språket", men enligt Microsoft så kan du göra samma sak oavsett om du använder C# eller VB.NET. Dem 2 Språken är inte så olika, och om du är van vid en av dem, så kommer du inte ha något problem att lära dig den andra. I denna handledning kommer vi använda C#.

En av de stora skillanderna mellan ASP.NET och klassisk ASP/PHP är faktumet att ASP.NET är kompilerat, medan klassisk ASP alltid är tolkad. PHP kan kompileras genom att använda kommersiella produkter, men är vanligtvis tolkad också.

Sen den första versionen av ASP.NET så har ramverket utvecklats på många håll och så även verktygen för dig som utvecklare. Vi kommer att diskutera detta i de kommande artiklarna, innan vi skapar vår första ASP.NET-webbplats.

ASP.NET - Web Forms or MVC?

When ASP.NET was originally released, there was only one way of doing things. Later on, Microsoft was inspired by frameworks like Ruby on Rails and added the ability to use an MVC (Model-View-Controller) approach for your ASP.NET websites. With that move, ASP.NET was basically divided into ASP.NET Web Forms (the original approach) and ASP.NET MVC. They share a lot of functionality, thanks to the .NET framework, but there are many differences in how to accomplish even the most basic tasks.

In this tutorial, we will focus on the Web Forms part of ASP.NET.

IDE or editor?

This tutorial will use the free Visual Studio Community IDE from Microsoft. Despite what some people think, ASP.NET can be used without an IDE. It would be perfectly possible to write ASP.NET code in Notepad, and use the commandline compiler included with the .NET framework. Some people might actually prefer this "back to basics" way of doing things, but I believe that ASP.NET is best programmed with a decent IDE. You can use an IDE from another vendor, and you will still be able to follow most of this tutorial. We will use Visual Studio Community since it's free, quick to install and easy to use. Besides, using a good IDE will make a lot of things faster in the long run.

Download Visual Studio Community

So, to get started with this tutorial, go ahead and download Visual Studio Community from visualstudio.com. Here's a direct link to the download page:

https://www.visualstudio.com/downloads/

As soon as you have downloaded and installed it, you are ready to proceed with the next articles, where we will create your very first ASP.NET website.

Not using Windows?

Don't worry, there's a version for macOS as well - just follow the link above and be sure to select the version of Visual Studio Community for macOS!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!